Etiket: Maruzat/Maruzatım

Bir Siyasal Perspektif

Maruzat/Maruzatım…

Demokrasi, çoğulcu demokratik hayat, farklı görüşlerin, fikirlerin, rahatlıkla, meşruiyet zemininde kalınmak kaydıyla ifşasına olanak sağlar. Demokrasi bir yönetim ilkesi olarak, ...