Etiket: Ortadoğu ve Ortadoğululuk

Bir Siyasal Perspektif

Ortadoğu ve Ortadoğululuk

ORTADOĞU’DA konumlanmış olmamız... Hem avantajlar doğuruyor. Hem de risk algısını yükseltiyor. Ortadoğu coğrafyası, büyük çoğunluğu Müslüman insanlardan oluşmuş toplumların oluşturduğu devletlerden kaim durumda. ...